अधिवक्त्यांवर कारवाई होण्यासाठी शेकडो पोलिसांचे राजधानीत आंदोलन