राज्यकर्ता हिंदु आहे का यापेक्षा तो नि:स्वार्थी, देशप्रेमी, कृतीशील, तत्त्वनिष्ठ आणि साधना करणारा असल्यासच जनतेला ‘चांगले दिवस’ देऊ शकतो !