२८ जून : जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज पालखी प्रस्थान

कोटी कोटी प्रणाम !

आज जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज पालखी प्रस्थान