साधनेत अडथळा आणणार्‍या गोष्टींचा त्याग करा !

‘जी गोष्ट ऐकल्याने तुमची भक्ती, साधना, तुमचा सुसंग (चांगला संग), तुमची श्रद्धा आणि तुमचा भगवत्मार्ग डगमगतो, त्या गोष्टी विषासमान असून त्यांचा त्याग करा.’

(संदर्भ : लोक कल्याण सेतू, मार्च २०२१)