हिंदु धर्म आणि अन्‍य पंथ यांचे प्रसाराचे माध्‍यम आणि त्‍याचा परिणाम टिकण्‍याचा कालावधी

– सच्‍चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले (३.६.२०२३)