२३ मार्च : अक्‍कलकोटचे श्री स्‍वामी समर्थ यांचा आज प्रकटदिन

कोटी कोटी प्रणाम !

अक्‍कलकोटचे श्री स्‍वामी समर्थ यांचा आज प्रकटदिन

श्री स्वामी समर्थ