२७ सप्टेंबर : जळगाव येथील सनातनच्या ६८ व्या संत पू. (श्रीमती) केवळबाई पाटीलआजी यांचा ७९ वा वाढदिवस !

कोटी कोटी प्रणाम !

जळगाव येथील सनातनच्या ६८ व्या संत पू. (श्रीमती) केवळबाई पाटीलआजी यांचा ७९ वा वाढदिवस !

पू. (श्रीमती) केवळबाई पाटीलआजी

२ जुलै २०१७ या दिवशी संतपदी विराजमान

साधकांना सूचना : सनातनच्या संतांना त्यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी भ्रमणभाष करू नका. मानस नमस्कार करून त्यांचे आशीर्वाद मिळवावेत.