‘संतांची इच्छा जाणून त्यांची सेवा करण्यासाठी सूक्ष्मातील दैवी शक्ती प्रयत्नशील असतात’, याविषयीचा एक प्रसंग !

श्री. राम होनप

‘माझ्या बाबांना (सनातनचे ७ वे संत पू. पद्माकर होनप (वय ७४ वर्षे) यांना) प्रतिदिन ८ वाजता अल्पाहार देण्याची सेवा माझ्याकडे असते. २९.८.२०२२ या दिवशी मी झोपेत असतांना सकाळी ७.३५ वाजता माझ्या कानात ‘राम, राम, ऊठ !’, असा एका स्त्रीचा स्पष्ट आवाज ऐकू आला. मी डोळे उघडून पाहिले, तर खोलीत मला प्रत्यक्ष कुणीच उठवत नव्हते. त्या वेळी माझ्या मनात विचार आला, ‘वातावरणात सूक्ष्मातील दैवी शक्ती असतात. त्यांपैकी काही दैवी शक्ती संतांच्या सेवेसाठी तत्परतेने कार्य करत असतात. आज बाबांना वेळेच्या आधी अल्पाहार हवा असेल; म्हणून एका दैवी शक्तीने मला हाक देऊन उठवले.’ त्यानंतर मी बाबांना विचारले, ‘‘आज तुम्हाला अल्पाहार लवकर हवा होता का ?’’ तेव्हा बाबा मला म्हणाले, ‘‘हो. आज माझ्या मनात सकाळी ७.३० वाजता अल्पाहार करावा, असा विचार आला होता.’’ त्यानंतर मी त्यांना अल्पाहार दिला.’

– श्री. राम होनप, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (३१.८.२०२२)

  • सूक्ष्म : व्यक्तीचे स्थूल म्हणजे प्रत्यक्ष दिसणारे अवयव नाक, कान, डोळे, जीभ आणि त्वचा ही पंचज्ञानेंद्रिये आहेत. ही पंचज्ञानेंद्रिये, मन आणि बुद्धी यांच्या पलीकडील म्हणजे  ‘सूक्ष्म’. साधनेत प्रगती केलेल्या काही व्यक्तींना या ‘सूक्ष्म’ संवेदना जाणवतात. या ‘सूक्ष्मा’च्या ज्ञानाविषयी विविध धर्मग्रंथांत उल्लेख आहेत.
  • सूक्ष्मातील दिसणे, ऐकू येणे इत्यादी (पंच सूक्ष्मज्ञानेंद्रियांनी ज्ञानप्राप्ती होणे) : काही साधकांची अंतर्दृष्टी जागृत होते, म्हणजे त्यांना डोळ्यांना न दिसणारे दिसते, तर काही जणांना सूक्ष्मातील नाद किंवा शब्द ऐकू येतात.
  • येथे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अनुभूती या ‘भाव तेथे देव’ या उक्तीनुसार साधकांच्या वैयक्तिक अनुभूती आहेत. त्या सरसकट सर्वांनाच येतील असे नाही. – संपादक