२३ ऑगस्ट : संत सेना महाराज यांची पुण्यतिथी

कोटी कोटी प्रणाम !

संत सेना महाराज