१२ ऑगस्ट : सनातनच्या सद्गुरु कै. (सौ.) आशालता सखदेव यांची पुण्यतिथी

कोटी कोटी प्रणाम !

सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा येथील सनातनच्या सद्गुरु कै. (सौ.) आशालता सखदेव यांची पुण्यतिथी

सद्गुरु (कै.) सौ. आशालता सखदेवआजी

२४ जून २०१७ या दिवशी सद्गुरुपदी विराजमान