सत्तेची लालसा ! अशा पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा का द्यावा ?