ईश्‍वर समलैंगिक विवाहांसारख्या ‘वाईट गोष्टीं’ना आशीर्वाद देत नाही ! – व्हॅटिकन चर्च