राज्यातील सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना ‘ड्रेस कोड’ लागू