केरळमधील गुरुवायूर देवस्थानचे ५ कोटी रुपये मुख्यमंत्र्यांच्या साहाय्यता निधीला देण्याचा निर्णय