(म्हणे) ‘भारतातील हिंसात्मक राजकीय समूह अल्पसंख्यांकांना शिव्या देत आहे !’