(म्हणे) ‘सरकारच्या कह्यातील हिंदु मंदिरांनी ‘मुख्यमंत्री साहाय्यता निधी’साठी कोट्यवधी रुपये द्यावेत !’