त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड त्याच्या अख्यत्यारित असलेल्या मंदिरांतील सोने आणि चांदी रिझर्व्ह बँकेत ठेवणार !