प.पू. गुरुदेव डॉ. काटेस्वामीजी यांचे मौलिक विचारधन !

प.पू. गुरुदेव डॉ. काटेस्वामीजी

‘सफल (यशस्वी) तोच, ज्याच्या अंतःकरणात कोणतीच समस्या नाही. त्याच्या जीवनातून प्रकाश ओसंडतो, अंधार नव्हे. हीच खरी सफल व्यक्ती.’

– प.पू. गुरुदेव डॉ. काटेस्वामीजी

(साभार : मासिक ‘घनगर्जित’ ऑक्टोबर २०२३)