साधक जन्म-मृत्यूच्या फेर्‍यांतून मुक्त झाल्यास गुरूंना आनंद होणे !

सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले

‘एखाद्या दीर्घकाळ रुग्णाईत असणार्‍या रुग्णावर उपचार केल्यावर तो बरा झाल्यास, त्या वैद्यालाच त्या रुग्णापेक्षा कितीतरी अधिक आनंद होतो ! त्याप्रमाणे एखादा साधक जन्म-मृत्यूच्या फेर्‍यांतून मुक्त होतो, तेव्हा त्याच्या गुरूंना किती आनंद होत असेल !’

– (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले (१९.६.२०२२)