‘परम पूज्य’ हे नाम आळवितो आम्ही गुरुराया ।

परात्पर गुरु डॉ. आठवले

सर्व साधकांवर कृपादृष्टी असणारे परात्पर गुरु डॉ. आठवले !

श्री. मनोज सहस्रबुद्धे

‘परम पूज्य’ हे नाम आळवितो
आम्ही गुरुराया ।

शरण तुम्हाला आलो आम्ही
सोडून ती माया ।। धृ. ।।

मायेचा हा विशाल सागर
खुणावतो मज नित्य निरंतर ।

चकवून त्याला आलो,
आलो तव चरणा ।। १ ।।

जिवा-शिवाची भेट घडवूनी,
अज्ञानाच्या अंधारातूनी मार्ग मज दावा।
गुरुकृपेच्या सामर्थ्याने मुक्त करा या जिवा ।। २ ।।

आज दिवस हा कृतज्ञतेचा, तन-मन-धन अर्पण करण्याचा ।
मानसपूजा करूनी तुमची, पडतो मी पाया ।। ३ ।।

श्रीसत्शक्ति अन् श्रीचित्शक्ति (टीप)
असती दोन दिव्य ज्योती ।
त्यांच्यासम आम्हा उजळावे देऊनिया शक्ती ।। ४ ।।

टीप – १३.५.२०२० या दिवशी सप्तर्षींनी जीवनाडीपट्टीद्वारे सांगितले, ‘यापुढे सद्गुरु (सौ.) बिंदा नीलेश सिंगबाळ यांना ‘श्रीसत्शक्ति (सौ.) बिंदा सिंगबाळ’ आणि सद्गुरु (सौ.) अंजली मुकुल गाडगीळ यांना ‘श्रीचित्शक्ति (सौ.) अंजली गाडगीळ’, असे संबोधावे.’

– श्री. मनोज सहस्रबुद्धे (आध्यात्मिक पातळी ६१ टक्के), फोंडा, गोवा. (२९.५.२०२१)