परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे जीवनदर्शन घडवणारा साधकाने रचलेला पोवाडा !

परात्पर गुरु डॉ. आठवले

देवलोकी जमली बैठक देवतांची ।
विचार करण्या
कलियुगाच्या प्रभावाची ।।
सात्त्विक जनतेची पीडा
हरण करण्याचा विचार ।
करू लागल्या देवीदेवता,
महर्षि थोर थोर ।
ध्यान सर्वांचे समष्टी कल्याणावर रं..जी..जी..जी..जी ।। १ ।।

भारत स्वतंत्र होण्याचा तो काळ ।
पण त्या आधी उगवला वर्ष १९४२ चा तो काळ ।।
झाले ते धन्य आठवले कुळ ।।
प्रगटले साक्षात् उदरी श्रीकृष्णासम बाळ ।
त्याचे माता-पित्यांनी केले ‘जयंत’ असे नामकरण रं..जी..जी..जी..जी ।। २ ।।

श्री. संकेत भोवर

आज करतो वर्णन शाहीर पूर्ण त्यांचे जीवन ।
बालक हळूहळू वाढू लागले ।।
यौवनावस्थेत करिती परदेशी गमन ।
ज्ञानप्राप्ती करू लागले स्थुलातून ।।
प्रसिद्धीस आले ‘संमोहन तज्ञ’ म्हणून रं..जी..जी..जी..जी ।। ३ ।।

परी ईश्वराचे होते वेगळे नियोजन ।
समाधान होईना वैद्य म्हणून जगण्या ।।
आले जयंतरावांसी सत्य समजून ।
मनाच्या स्तरावरील उपाय पहाती शोधून ।
त्यातून उमगली सूक्ष्म तत्त्वे त्या लागून रं..जी.जी..जी..जी ।। ४ ।।

मन करू लागले सूक्ष्म संशोधन ।
संशोधन करता करता साधनेचे महत्त्व जाणून ।।
झाला आता आध्यात्मिक जीवनाला आरंभ ।
भेटी घेतल्या संतांच्या, त्यासह गुरुदीक्षा मिळाली ।
संत भक्तराज महाराजांकडून रं..जी..जी..जी..जी ।। ५ ।।

संत भक्तराज महाराजांचे अनमोल मार्गदर्शन ।
सेवेतूनी केले तन-मन अर्पण ।।
बाबांचा (टीप १) भंडारा अन् अमृत महोत्सवात
सेवा केली झोकून ।
असा जयंतराव
शिष्य शोभतसे महान रं… जी..जी..जी..जी ।। ६ ।।

संत भक्तराजांचे झाले देहावसान ।
त्यांच्या इच्छेने पादुकांचे झाले रामनाथी आगमन ।
आता जुळले प.पू. रामानंद महाराजांशी भावबंधन ।।
परी केले अध्यात्मप्रसाराच्या दिशेने मार्गक्रमण ।
आणि घेतले काही साधकांसी जोडून रं.. जी..जी..जी..जी।। ७ ।।

श्री जयंतराव झाले आरूढ गुरुपदावर ।
केली ‘सनातन भारतीय संस्कृती संस्था’ स्थापन ।।
सभा घेऊन साधनेचे महत्त्व पोचवले विश्वात ।
प्रसाराचा ओघ वाढला रं.. जी..जी..जी..जी ।। ८ ।।

आरंभ झाला ग्रंथनिर्मितीच्या कार्याला ।
ग्रंथसेवा करण्या देती साधकांना सूक्ष्मातील ज्ञान ।।
गुरुकृपायोग शीघ्र आध्यात्मिक उन्नतीचा
मार्ग शिकवती साधकाला ।
महत्त्व दिले भाव, आनंद अन् स्वभावदोष,
अहं निर्मूलनाला रं.. जी..जी..जी..जी ।। ९ ।।

मग जाहली स्थापना पुरोहित पाठशाळेची,
नंतर ‘महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालया’ची ।।
उन्नती ती साधक-साधिकांची ।
प्रीती भारी साधकांवरी श्री गुरूंची ।।
या गोकुळात घडे खाण १२१ संतरत्नांची (टीप २) रं.. जी..जी..जी..जी ।। १० ।।

गुरुदेवांच्या प्रेरणेने साधकांच्या साधनेसाठी
होई निर्मिती आश्रमांची ।
वर्ष १९९८ मध्ये झाली सुरुवात ‘सनातन प्रभात’ची ।।
‘सनातन प्रभात’ करी धर्मविरोधी विचारांचे
खंडण अन् जनजागृती ।
पोचत असे घरोघरी, दिशा देई हिंदु राष्ट्र-स्थापनेची रं.. जी..जी..जी..जी ।। ११ ।।

वाटचाल चालू झाली आता हिंदु राष्ट्र्राच्या दिशेने ।
धर्म लोप पावू लागला, दुष्प्रवृत्ती वाढतच गेल्या ।।
कंबर कसली साधकवर्गाने आणि साऱ्या संतांनी ।
‘हिंदु जनजागृती समिती’ची केली स्थापना सर्व महात्म्यांनी रं.. जी..जी..जी..जी ।। १२ ।।

रामनाथी जाहले वैकुंठ ।
अनेक सेवांची झाली निर्मिती ।।
कलामंदिराने रामनाथी वास्तू झाली सुशोभित ।
समाजातील संत येती आश्रमाच्या भेटीला ।
करती यज्ञयाग अन् विश्वाच्या कल्याणासाठी देती आशीर्वाद रं.. जी..जी..जी..जी..।। १३ ।।

साधकांच्या त्रासांच्या निवारणार्थ गुरुदेव सांगू
लागले नामजपादी उपाय ।
साधकांचे त्रास घेती स्वतःवर ।।
त्यामुळे साधक करत असे साधना सहज ।
साधकांच्या साधनेसाठी झटत असे ही गुरुमाऊली थोर रं.. जी..जी..जी..जी ।। १४ ।।

वर्ष २००९ मध्ये महामृत्यूयोगाचे संकट आले ।
तरी डगमगले नाहीत सेवा करती त्या स्थितीत ।।
अनेक संतांनी केले मृत्यूयोगावर उपाय ।
ईश्वरी कृपेने टळले महामृत्यूयोगाचे संकट रं.. जी..जी..जी..जी ।। १५ ।।

साधकांवर कृपादृष्टी सतत असे ईश्वराची ।
सनातनचे रहस्य उलगडले सप्तर्षी जीवनाडीपट्टीतून ।।
पू. डॉ. ॐ उलगनाथन् यांच्याशी जोडले आता भावबंधन ।
गुरूंचा महिमा त्यांनी वर्णिला आपल्या वाणीतून रं.. जी..जी..जी..जी ।। १६ ।।

महर्षींच्या आज्ञेने गुरुदेवांचे रूप ठाकले सध्या वेषात ।
मग शोभतसे फेटा घालून, साधक जाती भारावून ।।
नयनी कधी न पाहिले ते रूप श्रीकृष्ण आणि रामाचे ।
शेषशय्येवर पहुडले ते विष्णुनारायण ।
तर कधी हाती कमळ घेऊन उभे राहिले,
ते रूप सत्यनारायण ।।
साधकांच्या आनंदासाठी तयार होती गुरुदेव ।
असा हा आनंद महर्षींनी दिला या वैकुंठात रं.. जी..जी..जी..जी ।। १७ ।।

महर्षींना विचार आता समष्टी कल्याणाचा ।
आता दोन देवी अवतरल्या या वैकुंठात ।।
एक असे सत्‌शक्ति बिंदामाता (टीप ३),
दुसरी चित्‌‌शक्ति अंजलीमाता (टीप ४) ।
झाल्या आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित ।।
असे महर्षींनी दिले तीन गुरु सनातन संस्थेस ।
साधकांनी ठेवावी श्रद्धा अन् रहावे भावात रं..जी..जी..जी..जी ।। १८ ।।

आता शाहीर करतो या पोवाड्याचा गोड शेवट ।
असती हे थोर गुरुदेव लाभले या जन्मात ।।
संकल्प करती हिंदु राष्ट्राचा, साधनेचा वारू उधळला चौफेर ।
या कार्यात उचलू खारीचा वाटा तो सान ।
तव कृपेची प्रार्थना करून, त्रिवार मुजरा करितो शाहीर हा भावपूर्ण रं.. जी..जी..जी..जी ।। १९ ।।

टीप १ – प.पू. भक्तराज महाराज यांचा

टीप २ – १.५.२०२२ पर्यंत गुरुकृपायोगानुसार साधना करून १२१ साधक संतपदी आरूढ झाले.

टीप ३ – श्रीसत्‌शक्ति (सौ.) बिंदा नीलेश सिंगबाळ

टीप ४ – श्रीचित्‌‌शक्ति (सौ.) अंजली मुकुल गाडगीळ

– श्री. संकेत भोवर, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (८.५.२०२२)

  • सूक्ष्म : व्यक्तीचे स्थूल म्हणजे प्रत्यक्ष दिसणारे अवयव नाक, कान, डोळे, जीभ आणि त्वचा ही पंचज्ञानेंद्रिये आहेत. ही पंचज्ञानेंद्रिये, मन आणि बुद्धी यांच्या पलीकडील म्हणजे सूक्ष्म. साधनेत प्रगती केलेल्या काही व्यक्तींना या सूक्ष्म संवेदना जाणवतात. या सूक्ष्माच्या ज्ञानाविषयी विविध धर्मग्रंथांत उल्लेख आहेत.
  • आध्यात्मिक त्रास : याचा अर्थ व्यक्तीमध्ये नकारात्मक स्पंदने असणे. व्यक्तीमध्ये नकारात्मक स्पंदने ५० टक्के किंवा त्यांहून अधिक प्रमाणात असणे, म्हणजे तीव्र त्रास, नकारात्मक स्पंदने ३० ते ४९ टक्के असणे, म्हणजे मध्यम त्रास, तर ३० टक्क्यांहून अल्प असणे, म्हणजे मंद आध्यात्मिक त्रास असणे होय. आध्यात्मिक त्रास हा प्रारब्ध, पूर्वजांचे त्रास आदी आध्यात्मिक स्तरावरील कारणांमुळे होतो. आध्यात्मिक त्रासाचे निदान संत किंवा सूक्ष्म स्पंदने जाणू शकणारे साधक करू शकतात.
  • या लेखात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अनुभूती या भाव तेथे देव या उक्तीनुसार साधकांच्या वैयक्तिक अनुभूती आहेत. त्या सरसकट सर्वांनाच येतील असे नाही. – संपादक