‘पठाण’ चित्रपट ज्या चित्रपटगृहांमध्ये लावला जाईल ते जाळून टाकण्यात येईल ! महंतांची चीड जाणा !