प्रत्येक भारतियाच्या डोक्यावर ६२ सहस्र रुपयांचे कर्ज