एखाद्या ‘स्ट्राईक’ वर संतुष्ट न होता पाकिस्तानचे ‘कब्रस्तान’ करा !