(म्हणे) ‘महिला संध्याकाळी घराबाहेर पडली नसती, तर बलात्कार टळला असता !’