(म्हणे) ‘भगवान श्रीराम हे समाजवादी पक्षाचेही असून आम्हीसुद्धा रामभक्त आहेत !’ – समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव