धार्मिक कार्याच्या व्यतिरिक्त मंदिराच्या भूमीचा वापर करता येणार नाही ! – मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश