(म्हणे) ‘पुन्हा सत्तेत आल्यास गरिबांना आयुष्यभर विनामूल्य धान्य देणार !’