‘सर्व धर्म समान’ असे म्हटल्यामुळे पाकच्या माजी मंत्र्याविरुद्ध पोलिसांत तक्रार प्रविष्ट !