कोरोनापासून देवच आपल्याला वाचवू शकतो ! – कर्नाटकचे आरोग्यमंत्री बी. श्रीरामुलू