स्वा. सावरकर यांनी केलेले प्रायोपवेशन म्हणजे ‘आत्महत्या’ नव्हे, तर ‘देहत्याग’ असणे !

सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले

‘स्वा. सावरकर यांनी केलेले प्रायोपवेशन (मृत्यू येईपर्यंत उपोषण) म्हणजे ‘आत्महत्या’ नव्हे. आयुष्याला कंटाळून किंवा नैराश्यातून त्यांनी प्रायोपवेशनाचा निर्णय घेतला नव्हता, तर ८३ वर्षांचे राष्ट्रासाठी कृतार्थ जीवन जगून झाल्यानंतर त्यांनी केलेला तो ‘देहत्याग’ होता. स्वा. सावरकरच असे करू शकतात !’

– सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले