५ ऑक्टोबर : प.पू. वसंत (अण्णा) कर्वे यांची आज पुण्यतिथी

कोटी कोटी प्रणाम !

पुणे येथील प.पू. वसंत (अण्णा) कर्वे यांची आज पुण्यतिथी

प.पू. वसंत (अण्णा) कर्वे