इतरांसाठी लावलेल्या ‘आतंकवाद’ या विषवृक्षाची फळे आता पाकलाच भोगावी लागत आहेत, यात काय शंका !

सविस्तर वृत्त वाचा –

आपणच आतंकवादाची बीजे पेरली !
https://sanatanprabhat.org/marathi/650554.html