काही मशिदी, मदरसे, दर्गे, इस्लामी संघटना, मुसलमान आणि त्यांची घरे : जिहादची केंद्रे