भारतात मुसलमानांच्या विरोधात कधीच चुकीचे घडलेले नाही ! – केरळ उच्च न्यायालय