सत्तेत आलो तर सार्वजनिक ठिकाणी हिजाब घालणाऱ्या यांकडून दंड वसूल करू !