‘तनिष्क ज्वेलरी’चे ‘लव्ह जिहाद’ला प्रोत्साहन देणारे विज्ञापन