सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये रक्षाबंधनावर बंदी !