(म्हणे) ‘आता काशी, मथुरा अशीही चर्चा चालू झाल्याने देशाचे सामाजिक ऐक्य कसे टिकणार, याची काळजी वाटते !’ – शरद पवार