भारत सरकारकडून छळ झाल्याचा कांगावा करत ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंरनॅशनल’ने देशातील काम थांबवले !