चिक्कबळ्ळापूर येथील टेकडीवरील सरकारी भूमीत लावण्यात आलेले अवैध क्रॉस आणि येशूची मूर्ती प्रशासनाने हटवली !