(म्हणे) ‘जम्मू-काश्मीरचे विभाजन केल्याची प्रतिक्रिया म्हणजे चीनची कृती !