अंनिसच्या पुढाकाराने ग्रहणाच्या काळात गर्भवती महिलेने भाजीपाला सुरीने चिरला