भारतात वर्ष २०१७ पर्यंत १९ कोटी ७३ लाख लोक मानसिक आजाराने त्रस्त !