(म्हणे) ‘आम्हाला आणखी धुमश्‍चक्री नको !’ – चीनचा साळसूदपणा