स्वतःच्या रक्षणासाठी काश्मिरी हिंदूंना शस्त्रेे पुरवा !