मुसलमानबहुल ‘मल्लपूरम्’मध्ये नव्हे, तर हिंदूबहुल ‘पल्लकड’मध्ये हत्तीणीचा मृत्यू झाल्याचा केरळच्या माकप सरकारकडून अपप्रचार