चीनचे अॅप हटवण्यास सहाय्य करणारे ‘रिमूव्ह चायना अॅप’ हे ‘अॅप गूगलने हटवले