(म्हणे) ‘यलाहंका पुलाला सावरकर यांच्याऐवजी कर्नाटकमधील एखाद्या देशभक्ताचे नाव द्या !’