तिरुपती मंदिराच्या ५० संपत्तींची विक्री करण्याचा निर्णय आंध्रप्रदेश सरकारकडून रहित